Opdateret 25.05.2020

Skt. Laurentii Kirke
Drigstrup Kirke

GUDSTJENESTER

Søndag d. 31. maj - Pinsedag

”Det ånder himmelsk over støvet”

Kerteminde Kirke kl. 10.00
v/ sognepræst Lone Wellner Jensen

Drigstrup Kirke kl. 11.30

v/sognepræst Lone Wellner Jensen

FORKYNDELSE

DU HAR ELSKET MIG, FØR VERDEN BLEV SKABT

SVANER I FLUGT, JOHS. LARSEN MUSEET

KRISTI HIMMELFARTSDAG

KIRKEÅRETS FARVER

Hvis du vil vide mere, så klik på dagens ord eller billedbåndet herover, eller teksten, der prædikes over, i spalten th.

GUDSTJENESTER

Gudstjeneste i Kerteminde

2. pinsedag mandag d. 1. juni

Kerteminde Kirke – kl. 11.00
Kerteminde og Hindsholms kirkesogne fejrer pinsen med en fællesgudstjeneste i Kerteminde Kirke. Efter gudstjenesten er kirkerne vært med en sandwich i
 
Kerteminde Kirkes Kulturhus.
Der er mulighed for fælles transport i bus fra Viby Kirke kl. 10.30 og retur 

fra Kerteminde kl. 12.45.
Vi håber, at I har lyst til en dejlig gudstjeneste i kirken.

Tidligere klummer under Præsternes søndagsklummer, Påskelæsningerne og KIRKEN - KORT SAGT er tilgængelige under Læsestof/ Kirken - kort sagt oppe i menubjælken.

BABYSALMESANG OG MUSIKALSK LEGESTUE

starter først op i efteråret 2020.

VELKOMMEN I KIRKEN

Efter to måneder uden gudstjenester er det nu endelig blevet muligt at fejre gudstjenester igen.

Med udgangspunkt i nye retningslinjer bliver de dog lidt anderledes, end vi plejer at kende dem.
Den væsentlige forandring er, at der til hver gudstjeneste midlertidigt er indført deltagerbegrænsning. Derfor er max. antal kirkegængere ved gudstjenesterne som følger:


Kerteminde Kirke: 75 pers.

Drigstrup Kirke: 30 pers.

Mesinge Kirke: 25 pers.

Viby Kirke: 20 pers.

Dalby Kirke: 15 pers.

Stubberup Kirke: 25 pers.

SJÆLESORG PÅ NETTET

Dette tilbud ligger ud over de samtaler af både personlig, telefonisk og skriftlig karakter, som det altid er muligt at få med en af sognets præster.