Kirke-skole samarbejde

De små danser (1. kl.)

En hel skoledag i kirken med sang, musik og fortælling ved Anette Jahn fra Måle Fortælleteater.

Adventskransen hænges op (2. kl.)

Børnene henter kirkens adventskrans hos kirkegårdslederen på Den nye Kirkegård og bærer den gennem byen. Hjælper med at hænge den op og hører om advent.

Lær kirken at kende (3. kl.)

En uge i kirken med undervisning i form af fortælling, leg, sang. Undervisningen er lagt an, så børnene får et grundigt kendskab til kirkens hus ved at indtage hele rummet og bruge det aktivt. I løbet af ugen vil der være en tur ud af huset.

Salmetunger (4. og 5. kl.)

Afholdes i samarbejde med Holmens præster og Hindsholmskolen. Salmetunger har til hensigt at lære børnene nogle salmer grundigt at kende samt styrke glæden ved at synge sammen med andre.

Tema: død, begravelse og kirkegård (6. kl.)

Formålet med dagen er at give børnene et sprog for død og håb samt at give dem en håndgribelig oplevelse af endelighed. Al undervisning foregår på kirkegården og varetages af kirkegårdsleder, bedemand, læge og præster. Sammen med kunstnere laver børnene gravminder, som udstilles på kirkegården.

Tema: etik og tro (8. kl.)

Afholdes i samarbejde med Holmens præster og Hindsholmskolen. Der holdes et oplæg i kirken ud fra et givent etisk emne. Herefter ses en film i Kerteminde Kino, som lægger sig op ad dette emne. Dagen slutter med foredrag og ledet dialog under ledelse af en forsker i det valgte emne eller ved anden underviser.