INDHOLD

Tema: død og begravelse

Formålet med disse dage er at give børnene et sprog for død og håb samt at give dem en håndgribelig oplevelse af endelighed. Al undervisning foregår på kirkegården og varetages af kirkegårdsleder, bedemand, læge og præster. Sammen med kunstnere laver børnene gravminder, som udstilles på kirkegården.