INDHOLD

Tema: etik og tro

Afholdes i samarbejde med Holmens præster og Hindsholmskolen. Der holdes et oplæg i kirken ud fra et givent etisk emne. Herefter ses en film i Kerteminde Kino, som lægger sig op ad dette emne. Dagen slutter med foredrag og dialog under ledelse af en forsker i det valgte emne eller ved anden underviser.