Morgensang

Torsdag den 7. november kl. 9.30-11.00

v/ sognepræst Søren-Herluf Mohr Sørensen

1/2 times morgensang i Dalby Kirke.

Efterfølgende formiddagskaffe og hyggeligt samvær i konfirmandstuen i Dalby Præstegård.