Frivilligudflugt fredag d. 16. august 2019

Frivilligudflugten i dag gik til godset Sanderumgaards Romantiske Have. Humøret var højt, men paraplyerne var dog i beredskab, da flokken steg på bussen. Det blev en fin og spændende dag. Inden rundvisningen i haven - som er en stor landskabspark - blev vi bænket i den gamle herskabsstald, hvor godsejer Erik Vind berettede om godsets, slægten Vinds og ikke mindst parkens historie. Den er skabt af godsets daværende ejer, Johan Bülow, i perioden 1793-1828. Som så mange andre på den tid var Bülow aktiv frimurer. I dag drives godset som et stort, moderne landbrug, og man er desuden i gang med en omfattende renovering af parken. Dette store projekt blev så småt begyndt i 1970’erne, og arbejdet fortsætter stadig, dels med aktiv deltagelse af godsejerparret selv, men også med en stor gruppe af frivillige, ‘Sanderumgaards Havens Venner’, som mødes hver tirsdag og fordeler opgaverne. Mere om det senere. Godsejer Erik Vind var vores kyndige rundviser og gav os en rundvisning i parken med de mange stemningsfulde og smukke udsigter til romantiske haveelementer med vandpartier, beplantning og store, gamle træer, som alt sammen giver en vældig ro. Haven er i høj grad præget af vand med søer, damme, en dyb kilde og små vandløb. I denne del af Haven er der hist og her små pavilloner. Oprindeligt var der 13 pavilloner, nu er der fire, hvoraf to er fredet. “Godsets dyreste hektarer”, som Erik Vind tørt bemærkede. Det er ‘Sommerlyst’ og ‘Tankefuld’. ‘Tankefuld’ er et besynderligt sted, en lille eremithytte, hvor man i Frimurernes ånd kan meditere over livets forfængelighed og dødens realitet. I en anden del af Haven gror et væld af frugttræer, roser og urter i gamle og sjældne sorter. Efter rundvisningen blev der disket op med lækkert smørrebrød, kaffe og lagkage i herskabsstalden. Her vender vi tilbage til de frivillige, idet repræsentanter fra ‘Sanderumgaards Havens Venner’ fortalte om deres frivillige arbejde. Et forsøg på at få en dialog i gang om, hvordan arbejdet som frivillig ved Kerteminde Kirke var i sammenligning, viste sig dog at være svært, for det er to vidt forskellige organisationer, der arbejdes i. Der var dog enighed om, at det at arbejde som frivillig, uanset hvor man gør det, er noget specielt, som kan give glæde og tilfredshed ved den påskønnelse, man føler, og ikke mindst på grund af sammenholdet og det gode humør, som findes både hos ’arbejdsgiver’ og ’frivillig’. Paraplyerne kom ikke i brug, og tak til arrangørerne både i Kerteminde og på Sanderumgaard for en dejlig oplevelse!

Pavillonen 'Tankefuld'.
Udsmykningen i det lille rum er særdeles minimalistisk.
Erik Vind fortæller om billederne, der er opstillet ved indgangen til Haven.
En af Havens mange smukke udsigter.
Klatretræet, Erik Vind havde stor glæde af som barn, har fået tag på.