Kirkevandring

KIRKEVANDRINGEN TORSDAG DEN 30. MAJ

 

Efter bustransporten fra Kerteminde mødtes vandrerne i Mesinge Kirke, hvor Lone Wellner gav os indblik i det forunderlige ved at vandre med udgangspunkt i Søren Kierkegaards betragtninger om at gå. Søren Kierkegaard hævdede, at han gik sig til mange af sine filosofiske pointer. Når vi går, sker der meget - f.eks. er vandring ofte forbundet med fortrolighed. Vi går side om side og behøver ikke at forske så meget i sidemandens ansigt. Lone Wellner sluttede med Søren Kierkegaards humoristiske ord: “Når man bliver ved med at gå, så går det nok.”

De cirka 20 personer, som deltog, kom herefter hurtigt hen til det gamle jernbanespor, som blev fulgt, hvor det var muligt, resten af turen. Under et stop ved Nybro Frugtplantage fortalte Helle Klüver om frugtplantagernes spændende udvikling og om Holmens særlige klima, som er specielt godt til frugtavl. 

Turen fortsatte sydpå ned forbi de langhornede Sybergkvæg og pumpestationen, hvor vi hørte om vandrensningen. Kort efter kunne shelterne beses, og så dukkede den imponerende udsigt ud over Sybergland og golfbanen op. 

Fremme i det smukke besøgscenter fortalte Ole Vedby engageret om Fritz Syberg og Johannes Larsen og deres tætte bånd til området, og Eigil Nicolajsen berettede om områdets (Tårups Strand) geologiske udvikling med voldsomme havstigninger fra istiden til det, vi kender i dag.

En del af vandrerne var på dette tidspunkt glade for de opstillede bænke, og turen fortsatte op til Kverneland, hvor der Iver Due ventede med en flot rundvisning i den imponerende, moderne fabrik.

Det sidste stop på den cirka 8 km lange vandring var Kulturhuset, hvor en let frokost ventede.

Dagen sluttede med en liturgisk gudstjeneste, hvor læsninger og salmer var i fokus. Flere af salmerne var af nyere dato og nøje udvalgt af deltagerne i Salmecafeen.

Tak til kirken for et flot og hyggeligt arrangement.