Dåb, bryllup og begravelse

DÅB

Kontakt kirkekontoret eller en af præsterne og aftal tidspunkt for dåben. I skal oplyse navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere, som selv skal være døbt. Dåb foregår ved almindelige gudstjenester i kirken eller ved en dåbsgudstjeneste i Kerteminde Kirke den første lørdag i hver måned. Før dåben vil præsten kontakte dåbsforældrene for en samtale. 

BRYLLUP

I kan blive gift i Kerteminde eller Drigstrup kirke, hvis I bor i sognet eller har tilknytning til sognet. Kontakt kirkekontoret, som vil give jer de nødvendige informationer. I aftaler tidspunktet for vielsen og hvilken præst, der skal medvirke. Før vielsen vil præsten kontakte jer og aftale et møde. Hvis I ønsker lys eller blomster i kirken under vielsen, skal I kontakte kirketjenerne.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

Snarest muligt efter dødsfaldet skal I henvende jer til en af kirkens præster og aftale tidspunktet for bisættelsen eller begravelsen og et hjemmebesøg af præsten. Kordegnen kan hjælpe med indberetning af dødsfaldet. Bisættelse eller begravelse kan foregå fra kirkerne eller fra kapellet. Kapellet kan rumme op til 45 mennesker. Begravelser og bisættelser kan ikke foregå om mandagen på grund af personalets fridag.