Møder, agenda og referater

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Tirsdag d. 12/11

Langegade 13,

Skt. Laurentiisalen

 

Kl. 16.30.

 

Dagsorden fremlægges på kirkekontoret, Præstegade 4, en uge før mødet.

Møderne er offentlige.

DAGSORDEN FOR MØDET 12/11

0  Lukket møde

1   Valg af formand

2   Valg af næstformand

3   Valg af enkeltmandsposter:

     Kasserer

     Kirkeværge

     Sekretær

     Kontaktperson

     Bygningssagkyndig

     Underskriftsberettiget

4   Godkendelse af dagsorden

5   Samtale m tro og etik – Oplæg fra gudstjenesteudvalget

6   Opfølgning på beslutninger

     Bilag 1 – referat fra sidst

7   Kort info fra udvalgene samt præsterne

8   Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

     Bilag 2

9   Anskaffelser

10 Godkendelse af budget 2020

11 Hindsholmsamarbejdet

12 Gavekasse for menighedsrådet

13 Menighedsmøde og valg til menighedsrådet 2020

14 Indkommen post

15 Næste møde

16 Eventuelt.