Møder, agenda og referater

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Tirsdag d. 14/1

Langegade 13,

Skt. Laurentiisalen

 

Kl. 16.30.

 

Dagsorden fremlægges på kirkekontoret, Præstegade 4, en uge før mødet.

Møderne er offentlige.

DAGSORDEN FOR MØDET 12/11

0  Lukket møde

1   Godkendelse af dagsorden

2   Samtale om tro og etik - oplæg

3   Opfølgning på beslutninger

     Bilag 1 - referat fra sidst

4   Kort info fra udvalgene samt præsterne

5   Budget 2020 - Underskrives på ny

6   Anden anvendelse af kirken, herunder koncerter. Ansvar og roller.

7   Funktionshonorar, jvf. pkt. 3 d. 12.11.19 (Enkeltmandsposter)

8   Kirkebil

9   Hindsholmsamarbejdet

10 Indkommen post

11 Næste møde Tirsdag d. 18. februar 2020 - kl. 16.30

12 Eventuelt.