Møder, agenda og referater

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Tirsdag d. 10/9

Tirsdag d. 8/10

Tirsdag d. 12/11

Langegade 13,

Skt. Laurentiisalen

 

Alle dage kl. 16.30.

 

Dagsorden fremlægges på kirkekontoret, Præstegade 4, en uge før mødet.

Møderne er offentlige.

DAGSORDEN FOR MØDET 13/8

0  Lukket møde

1   Godkendelse af dagsorden

2   Himmelske Dage - Lisbeth

     Aavang Jensen

3   Opfølgning på beslutninger

4   Kort info fra udvalgene samt præsterne

5   Urnenedsættelse

6   Kvartalsrapport 2. kvt. 2019

7   Genautorisation på DAP

8   Hindsholmsamarbejdet

9   Indkommen post

10 Næste møde

11 Eventuelt.