PÅSKENS LÆSNINGER

Palmesøndag: Johannesevangeliet 12,1-16

I teksten til i dag hører vi, hvordan der bliver holdt fest for Jesus. Under festen vil Maria udtrykke sin taknemmelighed og sin kærlighed til Jesus, så hun giver ham det bedste, hun har. En meget kostbar olie, som hun hælder over hans fødder, og derefter tørrer hun hans fødder med sit hår. Men der var en Judas, den samme som senere skulle forråde Jesus, som mente, at Maria ikke skulle ødsle sådan med sine penge og spilde den dyrebare olie på Jesus. Men hun gjorde det af kærlighed, og derfor kunne hun ikke gøre andet. Kærligheden kan man ikke rationalisere med, kærligheden kan man ikke give halvt.

Dagen efter festen begynder det, vi kender som optakten til påsken. Jesus rider ind i Jerusalem på et æselføl, folket hylder ham med løftede palmegrene og glade jubelråb. Han rider sagtmodigt påskens dage i møde velvidende, at langfredag venter forude.

 

Tryk på den hvide trekant for at se videoen.

Skærtorsdag: Johannesevangeliet 13,1-15

Jesus sidder sammen med sine disciple. Det er deres sidste aften sammen inden Jesus skal korsfæstes. Han ved det godt. Judas ved det godt. De andre ved det ikke. Jesus vælger i dette evangelium at bruge denne sidste aften på at vaske sine disciples fødder. De undrer sig forståeligt nok over denne handling. Han er deres mester og lærer – det burde være dem, der vaskede hans fødder. Men han vil give dem et eksempel til efterfølgelse. ”Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort imod jer” siger han. Senere den aften forråder Judas sin ven. Med et kys. Og soldaterne griber Jesus og tager ham med. 

Tryk på den hvide trekant for at se videoen.

Langfredag: Lukasevangeliet 23, 26-49

Denne dag er mørk og lang. Jesus er fange, han bliver pisket og hånet og får en tornekrone på hovedet, som har til hensigt at gøre ham til grin. Hvis han er jødernes konge, verdens frelser, så må han da snart begynde at frelse sig selv, siger nogen. Men det gør han ikke. Han skulle dø for at flere end blot ham selv skulle kunne leve. Jesus bliver korsfæstet og templets forhæng flænges og jorden ryster, da han dør. Og nogen tænker, at han måske alligevel var noget særligt. 

Tryk på den hvide trekant for at se videoen.

Påskedag: Matthæusevangeliet 28,1-8

Denne dag viste det sig, at Jesus var noget særligt. For han viste os, hvad opstandelse er – han viste os, at noget kan opstå ud af det dybeste mørke, og at død kan blive til liv igen. Med Jesus opstandelse fra de døde har vores liv fået en helt ny dimension. En dimension med evige vidder. Påskedag er lys og glæde og livets sejr over døden.

Tryk på den hvide trekant for at se videoen.

Anden påskedag: Johannesevangeliet 20, 1-18

Anden påskedag er dagen efter opstandelsen. Dagen står derfor i opstandelsens lys. Hvor disciplene Påskedag ikke ser andet end den tomme grav, er der Anden påskedag nu et møde med den opstandne Jesus. Det er Maria Magdalene, der møder ham, men hun genkender ham ikke til at begynde med. Hun står og græder uden for den tomme grav, da en mand kommer hende i møde og spørger: ”Kvinde, hvorfor græder du?”. Maria svarer manden, at hun græder, fordi Jesus ikke længere er i graven, og fordi hun ikke ved, hvor han er nu. Manden siger derefter blot et enkelt ord, hendes navn: ”Maria”. Og så genkender hun ham, Jesus. I genkendelsen sker der noget. Han ser hende, og derfor ser hun ham. 

Tryk på den hvide trekant for at se videoen.