Menighedsrådsformand Carsten Weisz

 

Mail: carsten@weisz.se

Tlf.: 42204503

Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådet vælges for en fireårig periode. 

Kerteminde & Drigstrup sogns menighedsråd består af 10 valgte medlemmer. Derudover er sognets 2 præster fødte medlemmer. 

Der afholdes 10 menighedsrådsmøder årligt. 

Fire dage inden mødet er dagsordenen lagt frem på kirkekontoret. Møderne er som udgangspunkt offentlige. Dog kan enkelte punkter foregå på lukket møde. 

Kerteminde & Drigstrup sogns menighedsråd

Medlemmer af menighedsrådet 2016 - 2020

Valgte medlemmer

Carsten Weisz, Ester Larsen, Tommy Kuhlmann Andersen, Jens Christian Mathiesen, Elisabeth Møller Løye, Frede Granum-Jensen, Inge Hintze, Lisbeth Aavang Jensen, Rita Grønbæk Lauritsen, Birgit Bay (suppleant for Nicolai Rasmussen)

Fødte medlemmer

Lone Wellner Jensen, Betina Noer Rasmussen