KERTEMINDE OG DRIGSTRUP KIRKER I PERIODEN MED CORONA-LOVGIVNING

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og myndighederne er alle former for gudstjenester - også på plejehjemmene - aflyst.

Alle menighedsrådets aktiviteter i kirkerne, sognegårde og tilsvarende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært, er også aflyst.

Kirkekontoret er lukket, men kan kontaktes telefonisk samt via mail og sms i kontortiden. Se kontaktinformation nederst på siden.

Præster, menighedsrådsformand og personale kan kontaktes som sædvanligt, se under Kontakt.

Kerteminde Kirke er lukket efter krav fra biskopperne.

Dåb,  begravelser og vielser kan afholdes efter forholdene og aftale med præsten. Begravelser kan ikke foretages fra kapellet på Nye Kirkegård i perioden. 

Konfirmationsforberedelserne er aflyst de næste to uger. 

Konfirmation: Hver dag har bragt nye skærpelser for at undgå spredning af Corona virus!

Nu til middag udsendtes en opdateret vejledning fra kirkeministeriet, og af den fremgår det:

”Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte”

Vi vil nu foreløbig afvente situationen – når vi med sikkerhed ved, at restriktionerne hæves og det atter bliver muligt at samles og feste, skal vi sørge for at informere herom.

BISKOPPERNE UDTALER

Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles, som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.

KERTEMINDE KIRKE

er lukket indtil videre.

 

Kirkebilen

Ældre og/eller gangbesvæ- rede kan bestille en kirkebil til kørsel til gudstjenester eller andre kirkelige arrangementer. Ring på tlf. 65 32 23 89 senest 3 dage før gudstjenesten eller arrangementet.

KOLLEKT

I marts, april og maj til

Folkekirkens Nødhjælp.

MobilePay 92475