KERTEMINDE OG DRIGSTRUP KIRKER I PERIODEN MED CORONA-LOVGIVNING

Kirkerne er åbnet igen, og gudstjenester på plejecentrene samt menighedsrådets aktiviteter vil gradvist følge efter.

Kirkekontoret er lukket, men kan kontaktes telefonisk samt via mail og sms i kontortiden. Se kontaktinformation nederst på siden.

Præster, menighedsrådsformand og personale kan kontaktes som sædvanligt, se under Kontakt.

Dåb,  begravelser og vielser kan afholdes efter forholdene og aftale med præsten. Begravelser kan ikke foretages fra kapellet på Nye Kirkegård i perioden. 

Konfirmationsforberedelserne er aflyst indtil videre. 

Konfirmation: Konfirmationerne er nu fastsat som følger:

   Lørdag den 22. august Drigstrup kl. 09.30, Kerteminde kl. 11.30.

   Søndag den 23. august Kerteminde kl. 09.30 og kl. 11.30.

GUDSTJENESTER

Søndag d. 31. maj - Pinsedag

”Det ånder himmelsk over støvet”

Kerteminde Kirke kl. 10.00
v/ sognepræst Lone Wellner Jensen

Drigstrup Kirke kl. 11.30

v/sognepræst Lone Wellner Jensen

GUDSTJENESTER

Gudstjeneste i Kerteminde

2. pinsedag mandag d. 1. juni

Kerteminde Kirke – kl. 11.00
Kerteminde og Hindsholms kirkesogne fejrer pinsen med en fællesgudstjeneste i Kerteminde Kirke. Efter gudstjenesten er kirkerne vært med en sandwich i
 
Kerteminde Kirkes Kulturhus.
Der er mulighed for fælles transport i bus fra Viby Kirke kl. 10.30 og retur 

fra Kerteminde kl. 12.45.
Vi håber, at I har lyst til en dejlig gudstjeneste i kirken.

KOLLEKT

I marts, april og maj til

Folkekirkens Nødhjælp.

MobilePay 92475