Livsbegivenheder

Fødselsregistrering

 

Hvis I har født på hospitalet, sørger jordemoderen for at anmelde fødslen og det sker helt automatisk.

Hvis fødslen er foregået uden deltagelse af en jordemoder, skal I selv indgive en fødselsanmeldelse inden 14 dage efter fødslen. Dette gør I ved at klikke på nedenstående link og printe en fødselsregistreringsblanket, som I udfylder og afleverer på jeres kirkekontor. 

Fødselsanmeldelse via borger.dk

Faderskab

 

Hvis I er gift, bliver faderskabet automatisk registreret og I har automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke er gift, skal I afgive en "Omsorgs- og ansvarserklæring" for at registrere faderskabet, hvilket skal ske inden 28 dage efter fødslen. Erklæringen giver fælles forældremyndighed.

 

Dette forudsætter:

 • at begge forældre er fyldt 18 år og myndige (ikke under værgemål)
 • at moren ikke er gift
 • at moren ikke har været gift med en anden end barnets far indenfor de sidste 10 mdr. før barnets fødsel
 • at moren ikke er separeret ved barnets fødslen
 • at vitterlighedsvidnerne underskriver erklæringen samme dato, som forældrene – gælder kun hvis erklæringen ikke kan udfyldes digitalt.

I kan registrere faderskabet på flg. måder:

 • Digitalt via Borger.dk: I skal bruge jeres MitID.

 

Klik på link nedenfor for at gennemføre registrering af faderskab

 

Hvis I af særlige årsager er eller kan blive fritaget for at udfylde erklæringen digitalt (hvis I ikke har MitID), kan I printe den via samme link og aflevere den personligt på kirkekontoret.

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 28 dage fra barnets fødsel, indleder Familieretshuset en faderskabssag. Se yderligere oplysninger på www.familieretshuset.dk

 

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen - dette kan ske enten ved dåb eller navngivning. 

Omsorgs- og ansvarserklæring via borger.dk

Dåb

 

Hvis I ønsker at få jeres barn døbt i kirken, skal I kontakte kirkekontoret eller en af præsterne og aftale tid for dåben. 

Dåb foregår ved almindelige gudstjenester i kirken eller ved en dåbsgudstjeneste. Den første lørdag i hver måned er der fastlagt mulighed for dåbsgudstjeneste i Kerteminde Kirke.

Kirkekontoret skal bruge flg. oplysninger: 

 • Barnets navn og CPR nr.
 • Navn og adresse på minimum 2 faddere, der skal være døbt og nået konfirmationsalderen eller have påbegyndt konfirmationsforberedelsen. 
  Før dåben vil forældrene blive kontaktet af den sognepræst, der skal døbe barnet og blive indbudt til en samtale med præsten. 

 

Voksendåb:

Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. Aftale om voksendåb indgås ved at kontakte sognepræsten direkte eller kirkekontoret, som kan formidle kontakt til den ønskede præst. 

Navngivning

 

Døbes barnet inden det er 6 måneder gammelt, registres navngivningen i forbindelse med dåben.

Ønsker man ikke sit barn døbt, skal man navngive sit barn via borger.dk - klik på link nedenfor for at gå til registrering.

 

Hvad må vi kalde vores barn?

På Familieretshusets hjemmeside familieretshuset.dk kan man finde liste over godkendte navne i Danmark, samt oplysninger omkring gældende regler for valg af navn og navne der endnu ikke er godkendte. 

Navngivning - digitalt via borger.dk

Konfirmandundervisningen

 

Klik for sted, dato og tidspunkt i Kerteminde-Drigstrup

Klik for sted, dato og tidspunkt i Mesinge-Viby

Klik for sted, dato og tidspunkt i Dalby-Stubberup

 

Der vil via skolerne / AULA blive fremsendt invitation til velkomstmøde i kirkerne samt link til indskrivningsformular. 

Bryllup / Kirkelig velsignelse

Skal I giftes og ønsker en kirkelig vielse skal I kontakte kirkekontoret for at aftale dato, kirke og tidspunkt.

For at blive viet i kirken, skal mindst en af jer være medlem af Den Danske Folkekirke.

Hvis I ønsker lys eller blomster i kirken under vielsen, skal I kontakte kirketjenerne. 

 

Vielsessamtale

Når datoen nærmer sig, vil præsten kontakte jer for at aftale en dato for en vielsessamtale. Samtalen er en måde for præsten at lære jer lidt at kende på og I vil sammen gennemgå vielsesritualet og afklare praktiske spørgsmål. 

 

Prøvelsesattest

I skal via Borger.dk ansøge om vielse- og ægteskabserklæring. Denne erklæring giver jer en prøvelsesattest som skal afleveres / fremsendes til kirkekontoret. 

 

Vær særlig opmærksom på følgende

 • Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdagen, da den så er ugyldig.
 • Navn og adresse på 2 vidner skal afleveres / fremsendes til kirkekontoret

 

Navneændring i forbindelse med ægteskab

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres vielse, kan I gøre dette gebyrfrit (dog senest 3 måneder efter vielsen) - Det er en god ide at få ansøgt i god tid, så jeres vielsesattest kan udstedes med de korrekte og fremtidige navne.

Navneændringen søges via Borger.dk.

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab

 

Er I blevet borgerligt viet og ønsker en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab, kan I aftale en dato og tid for dette på samme vis som ovenstående.

I skal ikke have en prøvelsesattest og fristen for gebyrfri navneændring gælder fra den dato, hvor I blev borgerligt viet.  

Bisættelse / begravelse

 

Når man mister en af sine kære, kan det være svært at overskue de praktiske ting i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Derfor kontakter de fleste en bedemand, der tager sig af alle de praktiske ting omkring dødsfaldet og begravelsen. 

Man kan også vælge at gøre det selv, ved at anmelde dødsfaldet via Borger.dk.

Herefter aftales tid og sted for bisættelsen/begravelsen med kirkens præst. Der er mulighed for at blive begravet/bisat på en kirkegård i et andet sogn, end bopælssognet. 

Valg af gravsted aftales med graveren/kirkegårdslederen på kirkegården og evt. dato for urnenedsættelse efter kremering. I forbindelse med valg af gravsted, kan man også lave aftale med kirkegården om fremtidig pasning af gravstedet.